Partneři festivalu

Krajskou postupovou přehlídku uměleckého přednesu a divadel poezie s postupem na Wolkrův Prostějov pořádá Dramacentrum Bezejména se svými partnery – Divadlem F. X. Šaldy Liberec, Domem dětí a mládeže Větrník Liberec a Knihkupectvím Fryč. Přehlídka se pořádá za podpory Ministerstva kultury České republiky a Libereckého kraje.