Výsledkové listiny 2022

Odborná porota:

Mgr. BcA. Iva Lubinová – předsedkyně poroty, pedagožka a lektorka uměleckého přednesu, dlouholetá porotkyně uměleckého přednesu a divadel poezie, zástupce NIPOS-ARTAMA

Vít Malota – divadelní a rozhlasový režisér, básník, literární kritik, dlouholetý porotce uměleckého přednesu a divadel poezie, lektor

Mgr. MgA. Iva Vachková, PhD. – vedoucí spolku pro kulturní činnost NoStraDivadlo, dlouholetá porotkyně uměleckého přednesu a divadel poezie, lektorka dramatické výchovy a muzejní pedagogiky

Mgr. Alena Zemančíková – redaktorka literární redakce Čro Vltava Praha, lektorka WP a krajských přehlídek v Královéhradeckém a Pardubickém kraji