V kouzelném lese, čili pohádkové variace

W zaczarowanym lesie czyli baśniowe wariacje

Grupa Teatralna ZONK Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy

vedoucí souboru Bugusława Cybułak

Inspiračním zdrojem inscenace je povídka Slawomira Mrožka Sněhurka, která nabízí netradiční a typicky „mrožkovský“ absurdní pohled na známou pohádku. (…) Nicméně nejde jen o prvoplánovou legraci, za příběhem se skrývá věčně probíhající střet objektivního pohledu na věc a subjektivního prožívání a individuálních potřeb. (…) Absurdita předlohy se odráží i ve zvolených scénických prostředcích – mluvící kytičky, pestrobarevné čepičky trpaslíků, proměna prince v žabáka. Ostré a funkční střihy v situacích podporují celkový temporytmus, příběh plný gagů a překvapivých momentů má spád. Groteskní pojetí pohádky o Sněhurce umožnilo aktérům ukázat svůj smysl pro humor, energii a sehranost kolektivu a nadšení pro divadelní práci.

Źródłem inspiracji spektaklu jest opowiadanie Sławomira Mrożka „Królewna Śnieżka”, które oferuje nie- szablonowe i typowo mrożkowskie, absurdalne spojrzenie na znaną bajkę. (…) Jednakże nie chodzi tu tylko o pierwszoplanową zabawę, za fabułą kryje się odwieczne zderzenie obiektywnego spojrzenia na daną sprawę z subiektywnym doświadczeniem i indywi- dualnymi potrzebami. (…) Absurd pierwowzoru przedstawiają także wybrane środki sceniczne – mówiące kwiaty, jaskrawe czapeczki krasnoludków, przemiana księcia w żabę. Ostre i funkcjonalne cięcia sytuacji podtrzymują ogólne tempo, a historia pełna gagów i zaskakujących momentów nabiera dynamiki. Groteskowa koncepcja baśni o Królewnie Śnieżce pozwoliła aktorom pokazać poczucie humoru, energię i zgranie zespołu oraz zapał do pracy teatralnej.

Zapsal / Napisany: Ivana Sobková

Záznam inscenace: https://drive.google.com/file/d/1ZopsuNUNuz0uNSnUZj0ZjPnLvkUwWU3a/view