Tobiáš Lolness

Projekt s tématem ekologie a udržitelného způsobu života.

Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Ekofondu Statutárního města Liberec: DS202100945

Díky podpoře Ekofondu Statutárního města Liberec lektoři Dramacentra Bezejména vytvořili lekci ekologické výchovy využitelnou pedagogy na školách (lekce ke stažení níže). Ekoprogram v roce 2021 lektoři realizovali celkem pro 379 dětí, jak na školách, tak pro veřejnost.

Literárně dramatický program Dramacentra Bezejména „Tobiáš Lolness“ se inspiruje stejnojmenným románem (Timothée de Fombelle). Program zavádí čtenáře do světa miniaturní civilizace obývající jediný známý svět – velký strom. Tobiášův otec, profesor Lolness, nastoluje zásadní a pro ostatní překvapivé otázky. Kde se bere míza, kterou stromový lid ve velkém těží? Jsou listy samostatné rostliny, nebo mohou být součástí stromu jako jednoho obrovského organismu? Existuje na světě více stromů? Existuje svět mimo strom? A především zásadní otázka – je strom živý? A pokud ano, mají za něj stromoví lidé zodpovědnost?
A tak se účastníci programu pomocí dramatických her a ztvárňování života Tobiášova lidu nenásilně setkají s tématem ekologie a udržitelného způsobu života.

Projekt byl financován z prostředků Ekofondu Statutárního města Liberec. Děkujeme.