Svět se kamsi žene, Čechy – lože rozházené

Świat dokądś zmierza, Bohemia – rozrzucone łóżko

Taneční a pohybové studio Magdaléna, z.s.

vedoucí souboru: Ludmila Rellichová