Soubory Dramacentra

SOUBORY OTEVŘENÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

DRAMATICKÝ SOUBOR BEZEJMÉNA MLADŠÍ

Mladší soubor Dramacentra Bezejména je určen dětem od 8 – 14 let.

Cílem práce v souboru je rozvoj měkkých kompetencí účastníků (tzv. soft skills), především kreativity, schopnosti improvizace, kooperace, komunikace verbální i nonverbální, asertivity, sebereflexe, flexibility; rozvoj sociální a emoční inteligence a pohybových dovedností.


Kromě rozvoje kompetencí se v souboru budeme zabývat především inscenační činností, v menší míře improvizací a strukturovaným dramatem.
Počítáme s účastí na soustředění, soutěžích a festivalech. Letos plánujeme dotované podzimní soustředění 27.-31. října, mezinárodní divadelní festival Teatrrralki a jiné.

Zkoušky: každou středu od 14:30 – 16:00 hodin ve velkém sále DDM Větrník, Liberec; vedoucí – Miloslava Čechlovská

Cena: 1500,-Kč/rok

Přihlášky ZDE

DRAMATICKÝ SOUBOR BEZEJMÉNA STARŠÍ

Starší soubor Dramacentra Bezejména je určen dětem a studentům od 14 – 18 let, přednostně se zkušenostmi s dramatikou.

Cílem práce v souboru je rozvoj měkkých kompetencí účastníků (tzv. soft skills) a prezentace myšlenek dětí a studentů na veřejnosti pomocí inscenační práce. Budeme se zabývat také improvizací (především pohybovou) a doplňkově strukturovaným dramatem.

Počítáme s účastí na soustředění, soutěžích a festivalech. Letos plánujeme dotované podzimní soustředění 27.-31. října, mezinárodní divadelní festival Teatrrralki, Mladou scénu a jiné.

Zkoušky: každou středu od 16:00 – 18:00 hodin ve velkém sále DDM Větrník, Liberec; vedoucí – Miloslava Čechlovská

Cena: 1500,-Kč/rok

Přihlášky ZDE

ALTITUDO – STUDENTSKÝ PĚVECKÝ SBOR

Altitudo je studentský pěvecký sbor otevřený všem, kteří si chtějí zazpívat. Letos to bude se sborovými soutěžemi složité, takže se spíše chystáme na koncertní činnost, samozřejmě soustředění atd. Více o sboru ZDE

Zkoušky: každý pátek od 17:00 – 19:00 hodin ve velkém sále DDM Větrník, Liberec; sbormistr – Miloslava Čechlovská

Cena: letos mimořádně pouhých 100,-Kč/rok

Přihlášky ZDE

INTERPRETACE TEXTU

Zájemcům z řad dětí a studentů nabízí lektoři Dramacentra Bezejména konzultace v interpretaci textu (recitaci). Rádi se zájemci vybereme vhodný text a pomůžeme s interpretací. Konzultace jsou bezplatné. Zkušenosti lektorů s interpretací textu ZDE Přihlášky ZDE

JAKÉ DOVEDNOSTI V DRAMATICKÝCH SOUBORECH ROZVÍJÍME?

KOMPETENCE V OBLASTI SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE

  • tzv. soft skills – kreativita, komunikační dovednosti, schopnost kooperace, improvizace, řešení konfliktů, asertivní jednání, schopnost sebereflexe, tvůrčí a týmové řešení problémů, ochota riskovat, otevřenost novým nápadům a mnohé další

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DRAMATICKÉHO JEDNÁNÍ

  • psychosomatické dovednosti – práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace
  • herní dovednosti – vstup do role, jevištní postava; strukturace herní a jevištní situace
  • sociálně komunikační dovednosti – spolupráce, komunikace v běžných životních situacích, v herních situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení, organizace tvůrčí skupinové práce

PROCES DRAMATICKÉ A INSCENAČNÍ TVORBY

  • náměty a témata v dramatických situacích – jejich nalézání a vyjadřování
  • práce na postavě – charakter, motivace, vztahy
  • konflikt jako základ dramatické situace – řešení konfliktu jednáním postav
  • dramatická situace, příběh – řazení situací v časové a příčinné následnosti, dramatizace literární předlohy
  • inscenační tvorba – dramaturgie, režie, herecká práce, scénografie, scénická hudba a zvuk
  • komunikace s divákem – prezentace, sebereflexe

INSCENAČNÍ TVORBA SOUBORŮ DRAMACENTRA BEZEJMÉNA

Důležitou součástí práce v dramatických souborech je inscenační tvorba. Stěžejním cílem této tvorby je schopnost prezentace vlastních myšlenek členů souboru pomocí vhodných inscenačních klíčů. Inscenace z minulých let jsou prezentovány ZDE