Soubory Dramacentra

SOUBORY OTEVŘENÉ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

DRAMATICKÝ SOUBOR BEZEJMÉNA MLADŠÍ

Mladší soubor Dramacentra Bezejména je určen dětem od 10 – 15 let.

Cílem práce v souboru je rozvoj měkkých kompetencí účastníků (tzv. soft skills), především kreativity, schopnosti improvizace, kooperace, komunikace verbální i nonverbální, asertivity, sebereflexe, flexibility; rozvoj sociální a emoční inteligence a pohybových dovedností.


Kromě rozvoje kompetencí se v souboru budeme zabývat především inscenační činností, v menší míře improvizací a strukturovaným dramatem.
Počítáme s účastí na soustředění, soutěžích a festivalech. V roce 2021/2022 jsme byli úspěšní na krajské přehlídce Dětská scéna i na mezinárodním festivale Teatrrralki, letos plánujeme účast na stejných přehlídkách, vlastní přehlídku Než zazvoní zvonec, podzimní a jarní soustředění a jiné.

Zkoušky: každou středu od 15:00 – 17:00 hodin nebo každý pátek od 16:00 – 18:00 ve velkém sále DDM Větrník, Liberec; vedoucí – Miloslava Čechlovská

Cena: 1500,-Kč/rok

Přihlášky ZDE

DRAMATICKÝ SOUBOR BEZEJMÉNA STARŠÍ

Starší soubor Dramacentra Bezejména je určen dětem a studentům od 14 – 18 let. Přednost mají stálí členové a studenti se zkušenostmi s dramatikou.

Cílem práce v souboru je rozvoj měkkých kompetencí účastníků (tzv. soft skills) a prezentace myšlenek studentů na veřejnosti pomocí inscenační práce. Budeme se zabývat také improvizací (především pohybovou) a doplňkově strukturovaným dramatem.

Počítáme s účastí na soustředění, soutěžích a festivalech. V roce 2021/2022 soubor vyhrál krajské kolo Mladé scény, z krajského kola divadel poezie postoupil do celostátního kola Wolkrův Prostějov, úspěšně reprezentoval na mezinárodním festivale Teatrrralki. Letos plánujeme stejné soutěže, vlastní přehlídku Než zazvoní zvonec, podzimní a jarní soustředění a jiné. Od členů souboru očekáváme motivaci se všech akcí zúčastnit.

Zkoušky: každou středu od 17:00 – 19:00 hodin ve velkém sále DDM Větrník, Liberec; vedoucí – Miloslava Čechlovská

Cena: 1500,-Kč/rok

Přihlášky ZDE

ALTITUDO – STUDENTSKÝ PĚVECKÝ SBOR

Altitudo je studentský pěvecký sbor otevřený všem, kteří si chtějí zazpívat. Předpokládáme koncertní činnost, soustředění atd. Více o sboru ZDE

Zkoušky: každý pátek od 17:00 – 19:00 hodin ve velkém sále DDM Větrník, Liberec; sbormistr – Miloslava Čechlovská

Cena: letos mimořádně pouhých 100,-Kč/rok

Přihlášky ZDE

INTERPRETACE TEXTU

Zájemcům z řad dětí a studentů nabízí lektoři Dramacentra Bezejména konzultace v interpretaci textu (recitaci). Rádi se zájemci vybereme vhodný text a pomůžeme s interpretací. Konzultace jsou bezplatné. Zkušenosti lektorů s interpretací textu ZDE

JAKÉ DOVEDNOSTI V DRAMATICKÝCH SOUBORECH ROZVÍJÍME?

KOMPETENCE V OBLASTI SOCIÁLNÍ A EMOČNÍ INTELIGENCE

  • tzv. soft skills – kreativita, komunikační dovednosti, schopnost kooperace, improvizace, řešení konfliktů, asertivní jednání, schopnost sebereflexe, tvůrčí a týmové řešení problémů, ochota riskovat, otevřenost novým nápadům a mnohé další

ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY DRAMATICKÉHO JEDNÁNÍ

  • psychosomatické dovednosti – práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace
  • herní dovednosti – vstup do role, jevištní postava; strukturace herní a jevištní situace
  • sociálně komunikační dovednosti – spolupráce, komunikace v běžných životních situacích, v herních situacích a v situacích skupinové inscenační tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení, organizace tvůrčí skupinové práce

PROCES DRAMATICKÉ A INSCENAČNÍ TVORBY

  • náměty a témata v dramatických situacích – jejich nalézání a vyjadřování
  • práce na postavě – charakter, motivace, vztahy
  • konflikt jako základ dramatické situace – řešení konfliktu jednáním postav
  • dramatická situace, příběh – řazení situací v časové a příčinné následnosti, dramatizace literární předlohy
  • inscenační tvorba – dramaturgie, režie, herecká práce, scénografie, scénická hudba a zvuk
  • komunikace s divákem – prezentace, sebereflexe

INSCENAČNÍ TVORBA SOUBORŮ DRAMACENTRA BEZEJMÉNA

Důležitou součástí práce v dramatických souborech je inscenační tvorba. Stěžejním cílem této tvorby je schopnost prezentace vlastních myšlenek členů souboru pomocí vhodných inscenačních klíčů. Inscenace z minulých let jsou prezentovány ZDE