Program „Tamařin deník“ – prevence závislosti

Září 2021 – program Tamařin deník – ZŠ Barvířská, Liberec

„Program Tamařin deník, zaměřený na prevenci závislostí, byl velmi dobře zpracován. Vtáhl žáky přímo do děje, kdy dívka Tamara pod tíhou rodinných problémů a pod vlivem party postupně propadla užívání návykových látek. Žáci během četby jejího deníku vytvářeli živé obrazy, hráli role a spolupodíleli se na jejím příběhu. Bylo obsaženo mnoho prvků dramatické výchovy, aktivity se neustále střídaly a program byl velmi dynamický. Cíl programu byl naplněn: žáci pochopili, že problémy není moudré „řešit“ užíváním návykových látek, ale spíše se snažit najít opravdová řešení. Žáci si z programu odnesli poznání, že užívání návykových látek nikdy nemá žádné dobré odůvodnění a je lepší s ním vůbec nezačínat. Učitelé 7. tříd ZŠ Barvířská, Liberec“