Program „Cizinec“ – prevence xenofobie a vyčleňování

Díky podpoře Libereckého kraje lektoři Dramacentra Bezejména v září 2021 vytvořili zcela nový program „Cizinec“ (původně pojmenovaný jako program „On“) pro nejmenší školáky zaměřený na prevenci xenofobie a vyčleňování. Jelikož jde o pohádku se zvířecími hrdiny, je program pro nejmenší děti bezpečný. Děti v roli zvířátek uvěří „starému, skoro slepému vlkovi“, že viděl na kraji lesa nebezpečného tvora. Aniž si vše ověří, vyděsí se natolik, že se rozhodnou cizince zničit. Příběh však končí objevem, že ten „strašlivý tvor“ je…

Program „Cizinec“ na ZŠ Husova a ZŠ 5.květen – září 2021

Jaký může být důvod ublížit někomu druhému? I na tuto otázku najdeme odpověď ve zdramatizovaném příběhu „Cizinec“ o zvířátkách v lese. Hlavním cílem programu bylo posílit toleranci k odlišnostem. Lekce byla vedená technikami dramatické výchovy a tak měly děti možnost podívat se na tento problém v různých rolích. Pod vedením zkušené lektorky M. Čechlovské se děti velmi dobře bavily a zároveň okusily zajímavé prožitky na vážné téma „hereckým“ zapojením do příběhu.“ (Učitelky  2. a 3. tříd ZŠ s RVJ Husova Liberec)

Program „Cizinec“ na ZŠS Husova Frýdlant – listopad 2021

Děti byly aktivně zapojeny do her a měly možnost se svobodně vyjádřit. Program byl zajímavý, dětem srozumitelný, zábavný i poučný. Učil děti empatii.“ (učitelka 1. – 3. ročníku ZŠS Husova Frýdlant)

Během programu děti měly možnost utvrdit se v tom, že spolupráce je velmi důležitá a prospěšná.“ (učitelka 4. – 5. ročníku ZŠS Husova Frýdlant)

Program byl velmi poutavě sestaven tak, že se mohly aktivně zapojit úplně všechny děti a velmi hravou formou se mohly seznámit s jinakostí, s tím, jak se správně chovat k ostatním. Téma bylo zvoleno velmi vhodně, naši žáci se s ním často setkávají i v osobním životě. I přes svůj handicap dokázali pochopit obsah, jednotlivá zadání, hry a aktivně se zapojit do řešení problému. Obzvlášť v dnešní době je třeba u dětí posilovat pocit sounáležitosti, empatii k druhým, kamarádství a spolupráci. To se díky takovýmto vzdělávacím programům určitě daří.“ (ředitelka ZŠS Husova Frýdlant)