Program „Král snů“ – prevence závislosti na on-line světě

Program primární prevence v oblasti závislosti na on-line světě

Vhodné pro žáky 4. – 5. tříd; 3 vyučovací hodiny, možnost 5 hodinové varianty

Pohádka O králi snů se stane podkladem pro první seznámení dětí s problematikou (jakékoli) závislosti. Král a jeho dcera dobrovolně opouštějí reálný svět výměnou za krásné sny. A zatím je Král snů málem připraví o celé království. I Markétka sní o životě na zámku a věří, že ke štěstí stačí snít. Jako v každé pohádce i zde je nakonec zlo poraženo. A děti samy nachází poučení o tom, že reálné štěstí si každý musí odpracovat, zatímco snu se zdá tak jednoduché propadnout.

Základní zaměření: prevence závislosti, osobnostní růst, ochrana zdraví.
Hlavní cíle programu: chápat závislost jako neschopnost vzdát se krátkodobého pocitu štěstí, které droga (včetně on-line světa) přináší a zároveň jako překážku k plnění reálných snů, posílit odpovědnost za vlastní budoucnost, prožít pocit sociálního odloučení, který závislost přináší.
Používané techniky: uvolňovací a rozehřívací techniky, živé obrazy, vizualizace, pohybová a verbální improvizace, rytmizovaný pohyb, hra ve skupinové roli, lektor v roli, zvukový plán, pantomima, plná hra, reflexe, diskuze.

2021 – program Král snů – ZŠ Barvířská, ZŠ 5. května a ZŠ Česká