Preventivní programy Dramacentra Bezejména

Projekt primární prevence závislosti a domácího násilí

Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Libereckého kraje, program 9.2 Podpora preventivních a léčebných projektů: OLP/2172/2022
Registrační číslo projektu Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec: DS202201061

V roce 2022 lektoři Dramacentra Bezejména realizovali na libereckých školách a pro zájemce z řad veřejnosti 33 tříhodinových programů primární prevence. Programy „Král snů“ a „Rebecca v pavučině sítí“ řeší závislost na virtuálním světě a sociálních sítích a její důsledky. Program „Tamařin deník“ rozkrývá příběh mladé narkomanky. Program „Nikolina cesta“ varuje před domácím násilím a hledá cestu, jak si všímat těch, co potřebují pomoc. Dotace využily čtyři liberecké školy – ZŠ Česká, ZŠ Husova, ZŠ Barvířská a ZŠ 5. května. Všechny zapojené školy programy zaujaly, a to především využitím prožitkové pedagogiky a metod dramatické výchovy. Všechny školy chtějí v projektu pokračovat v dalším roce, dalších šest škol má o spolupráci zájem. Žáci si po téměř třech letech protiepidemických opatření a podzimním začleňování dětí z Ukrajiny zaslouží nadstandardní péči v oblasti prevence rizikového chování. A pokud je u toho zábava, o to lépe…

Reflexe pedagogů škol jsou pro lektory obzvláště cenné:

Úžasný program a skvělé vedení. Jsem vždy nadšená a děti také. Rádi bychom takové programy vícekrát za rok. (ZŠ Husova, Král snů)
Velmi zajímavý a promyšlený program, aktivní zapojení dětí, poučný závěr pro děti týkající se virtuální reality a prevence závislostí. Skvělé! Přes prožitky došly děti k jádru problému. Děkujeme! (ZŠ Barvířská, Král snů)
Jiné pojetí preventivního programu než jsem zvyklá – akční, méně povídavé, více pohyblivé, pochopitelné. Žáci měli možnost vyjádřit svá přání a cíle a uvědomit si, že pro splnění musí něco obětovat. Organizačně skvěle připravené, rozfázované, program žáky evidentně bavil, všichni se zapojovali. Ještě se k programu budeme vracet. Děkuji! (ZŠ Barvířská, Král snů)
Žáci se se zájmem zapojili do všech aktivit. Mohli se vcítit do role oběti i agresora. Závěr programu byl emotivní. (ZŠ ul. 5. května, Rebecca v pavučině sítí)
Program byl velmi dobře zpracován a podán. Vtáhl žáky do děje např. živými obrazy. Nenásilná forma prevence a informací o nebezpečí návykových látek. Pozitivní nálada ve skupinách. Tři vyučovací hodiny „utekly jako voda“. (ZŠ Česká, Tamařin deník)
Výborně připravený program jak obsahově, tak realizovanými aktivitami. Děti pracovaly se zaujetím, ponořily se do příběhu. Lektoři udrželi po celou dobu programu pozornost dětí, jejich aktivitu. Moc děkujeme. (ZŠ Barvířská, Tamařin deník)
Program je velmi kvalitně připraven a veden. Oceňuji, že lektoři dokáží zapojit a zaktivizovat i žáky, u kterých bych to nečekala. Téma je navíc dětem prezentováno nenásilně skrze zábavné aktivity, jeho vážnost je ale zdůrazněna v reflexích a diskusi. (ZŠ Česká, Nikolina cesta)

Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Fondu zdraví a prevence Statutárního města Liberec. Děkujeme.