O světě a stavu

O świecie i Zagrożeniach

BezeSporu, soubor Dramacentra Bezejména / DDM Větrník

vedoucí souboru: Miloslava Čechlovská a Vojtěch Matějíčka