Miloslava Čechlovská

PhDr. MgA. et Mgr. Miloslava Čechlovská

Slávka stála u zrodu Dramacentra Bezejména, z.s. Mnoho let před jeho založením vedla dramatické soubory Bezejména a i dnes je především lektorkou dramaticko-výchovných programů a vedoucí dramatických souborů. Navíc má pod palcem vedení spolku, účetnictví, grantovou politiku a organizaci akcí spolku.

Slávka vystudovala UJEP v Ústí nad Labem, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, poté Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň ZŠ a v rámci rigorózního studia učitelství HV pro SŠ. Studium doplnila čtyřsemestrálním kurzem sbormistrovství. Přes dvacet let učila hudební výchovu a vedla pěvecké sbory. Dětský pěvecký sbor Výšinka a studentský pěvecký sbor Altitudo pod jejím vedením vychovaly stovky zpěváků. Historii obou těles, z nichž sbor Altitudo se stal součástí dramacentra, prezentujeme ZDE.

Později Slávka propadla kouzlu dramatické výchovy. V roce 2019 dokončila magisterské studium na Katedře výchovné dramatiky DAMU Praha, kterým završila vzdělávání v oblasti improvizace, inscenační tvorby a strukturovaného dramatu.

Na ZŠ Aloisina výšina Liberec stála u zrodu projektu, který žákům přinášel systematický rozvoj v oblasti měkkých dovedností a tvořivosti, tento projekt sedm let vedla.

Slávka má za sebou bohatou inscenační činnost s dětmi a studenty. Některé z inscenací prezentujeme ZDE. Nyní vede dva dramatické soubory (ZDE) a věnuje se práci v oblasti interpretace textu (ZDE). Organizačně zajišťuje jarní, podzimní a letní tábory a workshopy dramacentra. Lektoruje programy primární prevence i osobnostně-rozvojové programy, vede dramatické dílny.

Slávka zasvětila svůj profesionální život myšlence, že právě dramatika je skvělý způsob vzdělávání dětí a mladých lidí v oblasti sociální a emoční inteligence a měkkých dovedností. Tato myšlenka je důvodem existence Dramacentra Bezejména.