Leč vy, v budoucnu tentokrát, vzpomínáte?

Ale wy, w przyszłości tym razem, pamiętacie?

Malý soubor Tanečního a pohybového studia Magdaléna, z.s.

Vedoucí souboru: Ludmila Rellichová

CZ: Inscenace je inspirovaná sbírkou Vladimíra Holana Kameni, přicházíš. (…) Mnohovýznamovost textu, všudypřítomný zápas dobra a zla, kontrast a napětí mezi přítomným okamžikem a věčností, plnohodnotným bytím a nicotou, se propisuje do tance a pohybu na jevišti. Soubor pod vedením Ludmily Rellichové volí úsporné až minimalistické prostředky, které umožňují interpretkám niternost projevu a divákovi přinášejí zážitek čisté „poezie těla“. Výrazným až magickým prostředkem je práce s gestem. (…) Působivým prostředkem je i prolínání tance s recitací Holanových básnických textů. (…) Plnému porozumění a diváckému zážitku by prospělo větší rozvolnění a pečlivější rozčlenění jednotlivých částí básnického textu, aby bylo možné porozumět jeho složitosti a síle.

PL: Przedstawienie inspirowane jest tomikiem wierszy Vladimíra Holana „Kamieniu, przychodzisz…“ Wieloznaczność tekstu, wszechobecna walka dobra ze złem, kontrast i napięcie pomiędzy chwilą obecną a wiecznością, pełnią bytu i nicością, wpisane są w taniec i ruch na scenie. Zespół prowadzony przez Ludmilę Rellichovą wybiera oszczędne, wręcz minimalistyczne środki przekazu, które pozwalają wykonawczyniom wyrazić siebie i zapewniają widzowi przeżycie czystej „poezji ciała”. Praca z ruchem to potężne, wręcz magiczne narzędzie. (…) Imponujące jest także przeplatanie się tańca z recytacją tekstów Holana. (…) Pełnemu zrozumieniu i doświadczeniu odbiorcy pomogłoby większe rozluźnienie i staranne rozbicie poszczególnych części tekstu poetyckiego, aby zrozumieć jego złożoność i siłę.

Zapsala / Napisany:  Ivana Sobková

Záznam inscenace: https://drive.google.com/file/d/1cZYcjN26whxDSLgQ4I-XWsisrlsSAdsI/view