láska&makeup

love&makeup

Dramacentrum Bezejména – Laura Levko

Vedoucí souboru: Laura Levko

CZ: Autorka, režisérka, herečka Laura Levko v jedné osobě nás bere do hry, respektive do své situace před odchodem na schůzku. Líčí se a líčí nám „složitost“ navazování vztahů. Radí nám, co je třeba dělat a říkat a neříkat. V nadhledu a s humorem.

V momentě, kdy dojde k situaci čtení zprávy o zrušené schůzce a následuje text o tom, že problém je v tom, že „jsem nějak MOC“, máme pocit, že se příběh zlomí z hrané oká- zalosti a přehnaně sebejisté kontaktnosti (lakování nehtů), které najednou získávají své opodstatnění, do možnosti konečně nahlédnout do postavy ženy a něco se o ní dozvědět. Ale nestane se tak a děj končí odchodem ženy s větou, kterou už známe – „kluci stojej za prd“, bez jakéhokoli in- terpretačního posunu. Laura Levko má bezesporu herecký ta-
lent, má odvahu pustit se do interakce s divákem, určitě má i schopnost dopsat svůj text. Přesto bych chtěla doporučit režijní supervizi.

PL: Autorka, reżyserka, aktorka Laura Levko w jednej osobie wprowadza nas w grę, czyli w swoją sytuację przed pójściem na spotkanie. Maluje siebie i wykłada nam „złożoność” nawiązywania relacji. Doradza nam, co mamy robići mówić, a czego nie mówić. Na luzie i z humorem.

W momencie, gdy dochodzi do sytuacji czytania wiadomości o odwołanym spotkaniu, a po niej następuje tekst o tym, że problem polega na tym, że „jestem jakoś ZA BARDZO”, mamy wrażenie, że opowieść zrywa z odgrywaną przesadą i zbyt pewną siebie kontaktowością (malowanie paznokci), które nagle stają się uzasadnione, i daje możliwość wejrzenia w postać kobiety i dowiedzenia się czegoś o niej. Niestety tak się nie dzieje i historia kończy się w momencie, gdy kobieta wychodzi i kończy zdaniem, które już znamy – „faceci nie są nic warci”, bez żadnego interpretacyjnego rozwinięcia. Laura Levko niewątpliwie ma talent aktor- ski, ma odwagę nawiązywać kontakt z publicznością i na pewno potrafi dokończyć swój tekst. Niemniej jednak chciałabym poradzić nadzór reżyserski.

Zapsal / Napisany: Hana Franková

Záznam inscenace: https://drive.google.com/file/d/1Jv3nf9Kek1wZEZrZjf8na8D1hmEo5S1h/view