Kreativní učení v libereckých základních školách

Deset libereckých základních škol, 160 kreativních workshopů, tři tisíce žáků, kteří si vyzkoušeli metody dramatického a tanečně-pohybového uměleckého vzdělávání. Stovka učitelů se zájmem o kreativní metody ve vyučování literatury, dějepisu, občanské výchovy či tělocviku. To vše a mnohé další bylo součástí projektu kreativního učení v libereckých školách. Projektu, který se snažil vnést do vzdělávání prvky umění a díky nim děti rozvíjet i v oblasti emocí, vztahů, tvořivosti, práce s tělem.
Projekt společně se školami realizovali Dům dětí a mládeže Větrník, Dramacentrum Bezejména a Taneční a pohybové studio Magdaléna.

Projekt Domu dětí a mládeže „Koordinace kreativního učení v libereckých základních školách“, projekt Dramacentra Bezejména „Kreativní učení v libereckých základních školách“ a projekt TS Magdaléna „Tanec libereckým školám“ financovalo Ministerstvo kultury ČR z prostředků Národního plánu obnovy (výzva NPO č. 313/2023 Podpora projektů kreativního učení II) v celkové částce 3 710 500 Kč.

Projekt enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Název projektu: Kreativní učení v libereckých základních školách
Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Ministerstva kultury ČR: 0313000006
Termín: 1. 9. 2023 – 30. 6. 2024

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury z prostředků Národního plánu obnovy, děkujeme!