Kreativní učení v libereckých školách: Nový rezervační systém usnadnil organizaci workshopů a festivalu JEŠTĚDYVADLO

Projekt „Kreativní učení v libereckých základních školách“ výrazně přispěl k rozvoji kreativního vzdělávání v regionu. Díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR z prostředků Národního plánu obnovy se podařilo nejen zorganizovat 160 kreativních workshopů pro více než tři tisíce žáků, ale také zavést nový rezervační systém, který usnadnil organizaci těchto aktivit.

Nový rezervační systém

Jedním z klíčových výsledků projektu bylo vytvoření a zavedení nového rezervačního systému, který se ukázal jako neocenitelný nástroj pro organizaci workshopů a dalších aktivit. Tento systém byl poprvé využit při rezervacích workshopů na festivalu JEŠTĚDYVADLO, kde umožnil snadnější a efektivnější koordinaci akcí. Systém se osvědčil a nyní bude používán pro rezervaci programů pro školy, což významně usnadní administrativní procesy a umožní lepší plánování a využití kapacit.

Podpora Ministerstva kultury ČR

Projekt „Kreativní učení v libereckých základních školách“ byl financován z prostředků Ministerstva kultury ČR, konkrétně z výzvy NPO č. 313/2023 Podpora projektů kreativního učení II. Celková částka 3 710 500 Kč umožnila nejen realizaci samotných workshopů, ale také vývoj a implementaci rezervačního systému, který se stal klíčovým nástrojem pro efektivní organizaci aktivit.

Budoucnost kreativního vzdělávání

Díky tomuto projektu a novému rezervačnímu systému mají liberecké školy a další vzdělávací instituce nyní lepší možnosti, jak integrovat kreativní vzdělávací metody do svého programu. Pokračující podpora a rozvoj těchto iniciativ slibují bohatší a pestřejší vzdělávací zkušenosti pro všechny zapojené děti a učitele.

Projekt „Kreativní učení v libereckých základních školách“ ukazuje, jak může být umění a kreativita integrální součástí vzdělávání, která přináší nejen znalosti, ale také radost a inspiraci pro budoucí generace.