Krajská přehlídka středoškolských pěveckých sborů Jablonec nad Nisou 2019

zlato pro Altitudo

9. 4. 2019

Studentský pěvecký sbor Altitudo pod vedením Miloslavy Čechlovské a Daniela Hutaře a za klavírního doprovodu Viléma Valkouna úspěšně reprezentoval Dramacentrum Bezejména a Gymnázium a SOŠPg Jeronýmova na Krajské přehlídce středoškolských pěveckých sborů. Sbor získal zlaté pásmo a doporučení do kola celostátního (nominace se v této soutěži neudělují). Přehlídka pro nás byla vítanou generálkou před mezinárodní soutěží v Olomouci.