PROPOZICE FESTIVALU

Druhý ročník mezinárodního festivalu JEŠTĚDYVADLO se uskuteční v Liberci v termínu 11.–14. 04. 2024.
Cílem přehlídky je rozvoj tvůrčí osobnosti mladých lidí, možnost výměny zkušeností, vzájemná inspirace v hledání nových výrazových prostředků a divadelních forem a prezentace uměleckých výkonů amatérských mládežnických divadelních souborů.