Partneři festivalu

Mezinárodní festival JEŠTĚDYVADLO jako součást projektu 1+1+1=1 pořádá Dům dětí a mládeže Větrník se svým hlavním partnerem Osiedlowy Dom Kultury Jelenia Góra a dalšími partnery Dramacentrem Bezejména a Nipos ARTAMA Praha. Přehlídka se pořádá za podpory Ministerstva kultury České republiky, Libereckého kraje a města Liberce. Hlavním donátorem je Evropská unie jako Projekt Evropské územní spolupráce v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko, který podpořil částkou 109 650 EUR.