Jarmila Šírlová

Mgr. Jarmila Šírlová

Jarmila stála u zrodu Dramacentra Bezejména, z.s. Ač je především učitelkou na 1. stupni základní školy, dramatice se věnuje dlouhodobě a s nadšením. V dramacentru působí jako lektorka dramaticko-výchovných programů a dílen.

Jarmila vystudovala Pedagogickou fakultu TUL, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Po celý svůj profesní život se tomuto povolání s nadšením věnuje. Je zastánkyní pedagogického konstruktivismu, kde se stěžejním hybatelem rozvoje stává sám žák. Proto se nevyhýbá moderním trendům, jako je matematika prof. Hejného nebo některé prvky alternativních pedagogik. Na ZŠ Aloisina výšina Liberec dlouhodobě usiluje o systematický rozvoj dětí v oblasti měkkých dovedností. 

Jarmila se také vzdělává v oblasti dramatiky. V roce 2017 dokončila studium na Katedře výchovné dramatiky DAMU Praha, kterým završila vzdělávání v oblasti improvizace, inscenační tvorby a strukturovaného dramatu.

Jarmila má za sebou bohatou inscenační činnost s dětmi a studenty. Některé z inscenací prezentujeme ZDE. Úspěšně se věnuje dětské recitaci (ZDE). Nyní lektoruje dramaticko-výchovné programy a dílny na letních táborech a workshopech dramacentra.

Jarmila je dlouholetou zastánkyní pozitivního vlivu prožitkové pedagogiky a dramatiky na výchovu a vzdělávání dětí.