Inscenace Dramacentra

Důležitou součástí práce v dramatických souborech je inscenační tvorba. Stěžejním cílem této tvorby je rozvoj schopnosti prezentace vlastních myšlenek členů souboru pomocí vhodných inscenačních klíčů, schopnost myšlenky formulovat, ověřit, prožít, nahlédnout očima různých postav, reflektovat a nakonec předat divákům tak, aby diváci se zaujetím naslouchali, přemýšleli a pochopili.

V roce 2019 středoškolský soubor Dramacentra Bezejména reprezentoval Liberec v celostátním kole Mladé scény s dramatizací románu ZIMNÍ BITVA. Soubor pohybově ztvárnil věrohodný obraz totalitní společnosti, ve které se lidé stávají napůl zvířaty.

Ve stejném roce mladší soubor zaujal porotu i diváky na mezinárodním festivale Teatrrralki zvukově-pohybovým podobenstvím totalitní společnosti v pohádce STROM LIDOŽROUT. I zde naštěstí nad manipulací vítězí lidská odvaha.

V roce 2018 se středoškolský soubor zabýval tématem domácího násilí v inscenaci NIKOLINA CESTA. Soubor na přehlídce Setkání ve Strašecím získal doporučení do celostátního kola. Porota ocenila hereckou, hlasovou a pohybovou vybavenost souboru.

Starší inscenace souborů Bezejména jsou prezentovány ZDE