Ekoseminář s angličtinou, aneb Jak zachránit krále 26. 10. 2022 a 27. 10. 2022

Chcete se o podzimních prázdninách zdokonalit v angličtině a prožít příběh masajského chlapce?

Zážitkový seminář „Jak zachránit krále“ je vedený studentkou britské univerzity, původem z Liberce, zabývající se biodiverzitou. Kristýna zmapovala a filmově zdokumentovala reálný příběh mladého keňského Masaje, kterého trápil problém jeho kmene se lvy, likvidujícími v noci stáda krav. Na jedné straně lvi, králové buše ohrožení vyhubením, na druhé straně chudí Masajové, jejichž jedinou obživou stáda jsou. A obyčejný kluk, který našel řešení. Program má za cíl nejen představit jeden z mnoha zdánlivě neřešitelných problémů planety, ale také dát dětem vzor – studentku z Liberce, která se rozhodla vystudovat britskou univerzitu a věnovat život tomu, čemu věří. Program bude částečně veden anglicky. Cílovou skupinou jsou žáci 7. – 9. tříd a studenti středních škol.

Termín:

Ekoseminář s angličtinou 1 se bude konat 26. 10. 2022, tedy první den podzimních prázdnin. Ekoseminář s angličtinou 2 se bude konat 27. 10. 2022, tedy druhý den podzimních prázdnin. Vždy od 8:00 – 12:00 hodin. Semináře budou totožné.

Místo:

Dům dětí a mládeže Větrník, Liberec, Riegrova 16, Liberec 1. Tramvaj směr Lidové sady, zastávka Riegrova.

Cena:

250,-Kč. V ceně lektorné, materiál. Seminář je dotovaný Ekofondem Statutárního města Liberec.

Přihlášky:

Ekoseminář s angličtinou 1 – 26. 10. 2022 – https://www.ddmliberec.cz/krouzky
Ekoseminář s angličtinou 2 – 27. 10. 2022 – https://www.ddmliberec.cz/krouzky
Přihlášky budou spuštěné 2. září 2022. Pokud si chcete rezervovat místa, pište na miloslava.cechlovska@gmail.com

S sebou:

Přezůvky, vytištěnou přihlášku podepsanou rodiči.