Ekoprogram „Tobiáš Lolness“

Díky podpoře Ekofondu Statutárního města Liberec Dramacentrum Bezejména letos nabízí školám nový ekoprogram inspirovaný románem Tobiáš Lolness, program zaměřený na ekologii, udržitelný způsob života a čtenářskou gramotnost. Civilizace miniaturních lidí, jejichž jediným známým světem je strom, je skvělou paralelou k našemu světu. Žáci tak mohou nahlédnout problémy udržitelného způsobu života z nového úhlu, když se rozhodují v roli obyvatel stromu mezi pohodlím a technickými vymoženostmi poháněnými vytěženou mízou stromu a mezi přežitím jediného jim známého světa.

Program jsme v září 2021 s úspěchem lektorovali na ZŠ Husova.