Dramacentrum Bezejména – alternativa pro libereckou mládež

Projekt zkvalitňování podmínek pro volnočasové aktivity a podpory produktů nových médií.

Žadatel: Dramacentrum Bezejména, z.s.
Registrační číslo projektu Libereckého kraje, 4.1 Program volnočasových aktivit: OLP/1808/2021
Registrační číslo projektu Fondu kultury a cestovního ruchu Statutárního města Liberec: DS202100910

V roce 2021 spolek Dramacentrum Bezejména aktualizoval webové stránky, včetně produktů tzv. nových médií, především sestřihů inscenací a krátkých filmů. Dále vytiskl 1000ks propagačních materiálů. Spolek tak prezentoval dlouhodobou práci svých souborů a jednotlivých členů a zároveň oslovil své tři cílové skupiny – děti a jejich rodiče, studenty a pedagogy škol.

Projekt byl financován z prostředků Libereckého kraje a Statutárního města Liberec. Děkujeme.