CD „JAN DUŠEK – ZLOMJAZÝČKY – HÁDAVÉ PÍSNIČKY – MEDARDOVA KÁPĚ“

Ukázky z CD „Jan Dušek – Zlomjazýčky – Hádavé písničky – Medardova kápě“

2015
Zpívá dětský pěvecký sbor Výšinka pod vedením Miloslavy Čechlovské, klavírní doprovod Jan Dušek.

V roce 2013 – 2015 mladý skladatel a klavírista Jan Dušek napsal pro dětský pěvecký sbor Výšinka tři písňové cykly. Cyklus Medardova kápě pro tříhlasý koncertní dětský či ženský sbor vychází z textů dvanácti lidových pranostik. V cyklu Zlomjazýčky pro jednohlasý dětský sbor autor zhudebnil šest jazykolamů, písničky jsou zároveň artikulačním cvičením. Jako poslední vznikly dvojhlasé Hádavé písničky, ve kterých autor zhudebnil devět hádanek.

Zde jsou uvedené nahrávky se zpěvem, včetně textů, u cyklu Zlomjazýčky i karaoke verze. Sbor zároveň s CD vydal i notový materiál pro dětské pěvecké sbory. Pokud by některý sbormistr měl zájem o partitury, obraťte se na autora ZDE

Jan Dušek – Medardova kápě

Jan Dušek – Leden
Dlouhý střechýle – dlouhý len.
V lednu mráz – těší nás, v lednu voda – věčná škoda.
Jan Dušek – Únor
V únoru když skřivan zpívá, velká zima potom bývá.
Jan Dušek – Březen
Suchý březen, mokrý máj – bude humno jako ráj.
Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
V březnu prach a v dubnu bláto – sedlákovi roste zlato.
Jan Dušek – Duben
Hodně-li v dubnu vítr duje, stodola se zaplňuje.
Jan Dušek – Květen
Májová vlažička – naroste travička. Májový větříček – poroste chlebíček.
V máji vlhko, v máji chladno – bude vína na dno.
Roj, který se v máji rojí, za plný vůz sena stojí, ale o svatém Jáně ani za vodu v džbáně.
Jan Dušek – Červen
Pláče-li červen a neoschne žítko, v zajících, koroptvích budem mít řídko.
Jan Dušek – Červenec
Staví-li v červenci hromadu mravenci po kraji všude, tuhá zima bude.
Roztrhne-li v červenci pavouk svou síť ve dvě, brzy déšť se ozve.
Jan Dušek – Srpen
Ať si kdo chce co chce říká, v srpnu ještě do rybníka.
Vesele bude řinčet kosa, je-li v srpnu hodně rosa.
Jan Dušek – Září
Září, září, na léto jde stáří.
Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
Jan Dušek – Říjen
Bouřka v říjnu, třebas malá, sotva na to zima stálá.
Říjen blýská, zima blízká.
Jan Dušek – Listopad
Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh výšku věží.
Jan Dušek – Prosinec
Adventní sníh dočká-li březnového, nebudeš jídat, sedláčku, chleba režného.
Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.

Jan Dušek – Zlomjazýčky

Jan Dušek – Zlomjazýčky – Řek
Přišel za mnou jeden Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A já mu řek, že nejsem Řek, abych mu řek, kolik je v Řecku řeckých řek. A ten Řek mi na to řek, že si myslel, že jsem Řek.
Jan Dušek – Zlomjazýčky – Řek – karaoke
Jan Dušek – Zlomjazýčky – V Londýně
V Londýně u lorda Donalda dávali lahodné bledule. Hladoví blondýni lepili okolo, lepili loudavě, loudavě cedule. 
Jan Dušek – Zlomjazýčky – V Londýně – karaoke
Jan Dušek – Zlomjazýčky – Jiří řeže
Jiří řeže dříví z dřínu, tři sta řízů za vteřinu. Jiří řeže dříví z břízy, za vteřinu čtyři řízy. 
Jan Dušek – Zlomjazýčky – Jiří řeže – karaoke
Jan Dušek – Zlomjazýčky – Před trychtýřem kotě
Před potokem pět kop konopí, za potokem pět kop konopí. Vytři ty tři trychtýře. Kotě v bytě hbitě motá nitě.
Jan Dušek – Zlomjazýčky – Před trychtýřem kotě – karaoke
Jan Dušek – Zlomjazýčky – Náš táta
Náš táta má neolemovanou čepici. Olemujeme-li mu ji nebo neolemujeme-li mu ji?
Jan Dušek – Zlomjazýčky – Náš táta – karaoke
Jan Dušek – Zlomjazýčky – Ou, ou, ou
Kolouch, kohout s mouchou mnohou, s hloupou chloubou houpou nohou, ou, ou, ou, ou. Plavou dlouhou strouhou ouzkou, chroupou oukrop s pouhou houskou.
Jan Dušek – Zlomjazýčky – Ou, ou, ou

Jan Dušek – Hádavé písničky

Jan Dušek – Hádavá písnička I
Má sto jehel, žádnou nit, umí dupat, ne však šít. (ježek)
Jan Dušek – Hádavá písnička II
Stojí buk vprostřed luk, na tom buku dvanáct suků, v každém suku třicet ptáků a každý pták jinak zpívá. (rok)
Jan Dušek – Hádavá písnička III
Když je zima, roste k zemi, když je teplo, roste k nebi. (rampouch)
Jan Dušek – Hádavá písnička IV
Kdo mé jméno vysloví, hned mne zničí. (ticho)
Jan Dušek – Hádavá písnička V
Na vodě se točí, nic se neomočí. (vír)
Jan Dušek – Hádavá písnička VI
Železné hříbě v kamenném chlívě. Třikrát za den řehce a žrát se mu nechce. (zvon)
Jan Dušek – Hádavá písnička VII
Přišla panna do světnice, sukének má na tisíce. Až je všechny svleče, bude spousta pláče. (cibule)
Jan Dušek – Hádavá písnička VIII
Stojí babice, rozcuchaná velice. Když přijdou časy, zelené má vlasy, když tělo chřadne, do vody spadne. (vrba)
Jan Dušek – Hádavá písnička IX
Dřevěnou má v těle duši, dlouhý krk a čtyři uši. (housle)